Nie każde mieszkanie przeznaczone na wynajem jest w idealnym stanie, zwłaszcza gdy przewinęło się przez nie wielu lokatorów. W związku z tym nowi najemcy mogą być zmuszeni do przeprowadzenia remontu. Często są to niewielkie prace, takie jak malowanie ścian czy naprawa cieknącego kranu. Kto w takiej sytuacji powinien ponieść koszty remontu – najemca czy może wynajmujący?

Obowiązki właściciela lokalu vs obowiązki lokatora

Po stronie właściciela spoczywa obowiązek wynajmowania mieszkania w stanie przydatnym do użytku i utrzymywanie go w takim stanie przez cały okres trwania najmu. Z drugiej jednak strony Kodeks cywilny przewiduje, że koszty za drobne naprawy, które związane są z codziennym użytkowaniem danej nieruchomości, ponosi najemca. Do dobrych napraw, którymi można obciążyć lokatora, zalicza się przede wszystkim:

  • drobne naprawy podłóg, drzwi, okien;
  • malowanie, tapetowanie ścian;
  • malowanie wewnętrznej strony drzwi wejściowych;
  • wymiana wbudowanych mebli;
  • drobne naprawy instalacji oraz urządzeń technicznych, które zapewniają lokatorowi możliwość korzystania m.in. ze światła, ogrzewania, wody.

Większe prace remontowe, takie jak: wymiana okien, podłóg, instalacji, pieców grzewczych, tynków itp. to już obowiązek wynajmującego.

Po zakończeniu najmu najemca jest obowiązany odnowić lokal i ponieść koszty wszystkich uszkodzeń i awarii, które powstały z jego winy.

Z powyższego wynika zatem, że koszty przeprowadzonego remontu w wynajmowanym mieszkaniu uzależnione są tak naprawdę od rodzaju prac. Ogólnie rzecz biorąc niewielkie naprawy, które wynikają z bieżącego użytkowania nieruchomości, powinny być wykonane przez najemcę, przy większym remoncie odpowiedzialność za ich wykonanie jest po stronie wynajmującego mieszkanie.

Chcesz odświeżyć pokój w wynajmowanym mieszkaniu?
Zapoznaj się z cennikiem malowania i porównaj ceny poszczególnych usług.

Usterki w trakcie trwania najmu

Jeżeli w trakcie trwania najmu rzecz wymaga naprawy, która według przepisów obciąża wynajmującego, a bez których nie jest ona przydatna do użytku, najemca może wyznaczyć wynajmującemu odpowiedni termin na wykonanie naprawy. Jeżeli wynajmujący tego nie zrobi w wyznaczonym czasie, lokator ma prawo taką naprawę wykonać na koszt wynajmującego. Ponadto, jeżeli dana rzecz w chwili wydania do użytku lokatorowi miała wady, a wynajmujący ich nie usunął w stosownym czasie, lokator może wypowiedzieć najem bez zachowania terminu wypowiedzenia.

Remont generalny mieszkania przez najemcę

Kolejną kwestią, która wymaga krótkiego objaśnienia, jest remont generalny mieszkania przeprowadzony przez najemcę. Niejednokrotnie bowiem lokatorzy chcą przystosować wynajmowane mieszkanie do swoich upodobań i zmienić całkowicie wystrój wnętrza. Są to jednak remonty, które zdecydowanie przekraczają poza pojęcie niezbędnych do utrzymania mieszkania w stanie niepogorszonym, w związku z tym do ich przeprowadzenia potrzebna jest zgoda właściciela.

Jeżeli bowiem najemca przeprowadziłby remont, który zmienia wygląd mieszkania bez uzgodnienia tego wcześniej z właścicielem, może ten zażądać od niego przywrócenia mieszkania do stanu poprzedniego. W przypadku, gdy remont mieszkania zostanie przeprowadzony za zgodą wynajmującego, najemca ma prawo żądać od właściciela zwrotu poniesionych kosztów. Dzieje się tak najczęściej, gdy mieszkanie wymaga generalnego remontu kuchni czy łazienki, a wynajmujący pozostawia najemcy ”wolną rękę” co do wprowadzanych zmian. Jednakże zwrot kosztów nie zawsze będzie najemcy należny. Stanie się tak w przypadku, gdy wynajmujący wyraził zgodę na remont, ale nie zgodził się na pokrycie jego kosztów.

Ile kosztuje remont wynajmowanego mieszkania?

Drobne naprawy i remonty, które spoczywają na najemcy to z reguły stosunkowo niewielki wydatek. O ile niektóre drobne prace remontowe można wykonać samodzielnie, o tyle te, chociażby związane z naprawami instalacji, trzeba już powierzyć fachowcom. Zanim jednak zdecydujemy się na zatrudnienie ekipy remontowej, warto wcześniej porównać poszczególne ceny usług. Takie cenniki instalacji elektrycznych, instalacji wod-kan-gaz, cenniki tapetowania czy usług stolarskich zawierają kwoty uśrednione zazwyczaj za m2. Trzeba jednak pamiętać, że remont mieszkania zawsze generuje dodatkowe, nieprzewidywalne koszty, dlatego w wielu przypadkach ostateczna cena może być większa od tej przedstawionej w cenniku nawet o około 10-20%